Organizator:

Partner główny:

Rośliny polecane do miast

18 września 2020

9.00 - 12.00

dobór, utrzymanie, standardy pielęgnacji

webinarium

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do webinarium pozostało:

Rejestracja na to wydarzenie została zamknieta

Partnerzy merytoryczni:

Webinarium - krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Do udziału w webinarium zapraszamy:

  • pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich
  • architektów krajobrazu, projektantów
  • pracowników Zarządów Dróg i Zieleni
  • inwestorów i wykonawców terenów zieleni
  • pracowników samorządowych

Webinarium, można obejrzeć, niezależnie od sytuacji

- bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia ale z możliwością komunikacji na czacie.

Wiedza dostępna jest dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

PROGRAM WYDARZENIA

9:00 - Powitanie Uczestników i Prelegentów

Celem prelekcji będzie zainspirowanie do sadzenia bylin w miastach.

Zostaną omówione:

- najważniejsze gatunki i odmiany bylin wykorzystywanych do tworzenia efektownych, ale niekłopotliwych w utrzymaniu rabat w zróżnicowanych warunkach glebowych i świetlnych,

- zaprezentowane zostaną rośliny o ozdobnych kwiatach i liściach, w tym nowości odmianowe,

- mało znane lecz wartościowe gatunki traw i turzyc polecanych do miast.

9:30 - 9:50 Rośliny sprzyjające owadom zapylającym w mieście

Grzegorz Falkowski - Dyrektor WykonawczyZwiązek Szkółkarzy Polskich

W ramach prezentacji zostaną omówione:

- najcenniejsze gatunki i odmiany roślin wabiących owady zapylające,

- dobór roślin zapewniających pokarm owadom przez cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem specyfiki uprawy w warunkach miejskich,

- przykłady owadów wabionych przez określone rośliny

9:55 - 10:15 Łąka kwietna w projekcie "Bełchatów w zieleni" - studium przypadku

[Przemysław Kosowski – z wykształcenia leśnik, założyciel firmy Green Park - głównego partnera webinarium]

Podczas prelekcji omówione zostaną:

- dobór gatunków roślin,

- technika założenia łąki kwietnej,

- zabiegi pielęgnacyjne i ochrona

A wszystko to, na przykładzie konkretnej realizacji.

10:15 - 10:45 Projekt standardów ochrony drzew i innych form zieleni

[Dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK]

Prezentowany standard obejmuje sposoby skutecznej ochrony drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych. W tym kontekście Standard wskazuje: - procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawiązaniu do etapów inwestycji,- narzędzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,- dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony zieleni.


Standard ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do wszystkich stron procesu inwestycyjnego: inwestorów (zarządców terenów, inspektorów nadzoru), projektantów (wszystkich branż), wykonawców (kierownika budowy, kierowników robót wszystkich branż).

10:45 - 11:05 Ocena stanu drzew

[Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec]

Standard inspekcji i diagnostyki drzew porządkuje procedury i precyzuje terminy.

Na przykład różnicuje ocenę kondycji drzewa od oceny stabilności, w miejsce używanych niejednokrotnie terminów zbiorczych typu „stan fitosanitarny".


Proponowane podczas prezentacji schematy oceny drzew znajdą zastosowanie w zarządzaniu drzewostanem miejskim i przydrożnym, pracach eksperckich oraz inwentaryzacji drzew.

11:10 - 11:35 Nowe ujęcie cięć i pielęgnacji drzew

[Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec]

Standard cięć i pielęgnacji drzew obejmuje nowe definicje niektórych pojęć, w tym nową klasyfikację cięć - opartą na najnowszej propozycji Europejskiej Rady Arborystyki, w których pracach bierzemy udział. Nowa klasyfikacja stanowi przewodnik do poprawnej opieki nad drzewami.

11:35 - 12:00 Pytania i odpowiedzi oraz zakończenie webinarium

Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Koszt udziału w webinarium

49 zł netto/osobę + VAT

60,27 zł brutto

BEZPŁATNIE*

* dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni wyższych (podaj służbowy adres e-mail i zaznacz odpowiednie pole w formularzu zapisu)

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni wyższych - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail.

Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 49 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty 49 zł netto/osobę (60,27 brutto). W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna - paragon" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000

"

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Pasjonat i znawca drzew. Inicjator i lider programów ochrony drzew „Drogi dla Natury” (2009-16) i „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” prowadzonych w ramach Fundacji EkoRozwoju.

Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa, instytucji szkoleniowej i eksperckiej, operatora kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew. Moderator współpracy międzynarodowej w ochronie drzew, redaktor i współautor podręczników, wykładowca.

Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA) oraz kursów specjalistycznych.

Przemysław Kosowski

leśnik

założyciel i prokurent

firmy Green Park

Z wykształcenia leśnik, założyciel firmy Green Park. Obecnie jej prokurent.

Zagadnieniami szeroko pojętej zieleni miejskiej zajmujący się od 2008 roku. Doświadczenie zdobywał w Polsce i Finlandii.

Prywatnie pasjonat drzew i ich obecności w kulturze, arborysta, Wielki fan zabytkowej motoryzacji w tym także kolekcjoner zabytkowych maszyn przeznaczonych do prac leśnych i ogrodniczych.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.


Grzegorz Falkowski

Dyrektor Wykonawczy

Związek Szkółkarzy Polskich

Specjalista w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych oraz odmianoznawstwa. Absolwent Wydziału Ogrodniczego warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studiował w Grecji, odbył staże zawodowe i naukowe, m.in. w Royal Botanic Gardens Kew w Londynie oraz w jednostce naukowej United States Department of Agriculture w Corvallis w USA.

Przez 7 lat pracował naukowo w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę o roślinach, autor i redaktor opisów roślin zamieszczanych na stronach internetowych www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl.

Podróżnik i fotograficzny „łowca” roślin, od 20 lat tworzy prywatny ogród na Podlasiu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Swoje pasje łączy z wykonywanym zawodem.Od 2012 r. pracuje dla Związku Szkółkarzy Polskich na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Dr arch. kraj. Piotr Reda,

Prezes SAK

Przyrodnik, architekt krajobrazu – doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PWr), pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK, jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”, członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK

Projektant terenów zieleni i naukowiec, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń oraz w realizacji opracowań badawczych nt. ochrony i gospodarowania krajobrazem; autor licznych opracowań krajobrazowych, projektów i dokumentacji dendrologicznych; prowadzi autorską pracownię architektury krajobrazu związaną z rodzinną firmą PHU Dworniczak s.c.; pracuje w interdyscyplinarnych zespołach naukowych i projektowych. Autor licznych oraz identyfikacji charakteru krajobrazu. Członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK – od 2018 r. Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK.

Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807